Konsultacja

250 zł

Szczegółowy wywiad, pomiary antropometryczne, analiza diety i nawyków żywieniowych, zalecenia dot. wykonania badań