• DIETETYKA

    • Konsultacja

      250 zł

      Szczegółowy wywiad, pomiary antropometryczne, analiza diety i nawyków żywieniowych, zalecenia dot. wykonania badań

x