Konsultacja

Konsultacja 250 zł Szczegółowy wywiad, pomiary antropometryczne, analiza diety i nawyków żywieniowych, zalecenia dot. wykonania...